Ispis

EUHARISTIJA - PRIČEST

Svetu pričest po prvi puta primaju vjeroučenici trećih razreda osnovnih škola koji stanuju na području naše župe. Od njih se traži da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole, te da u trećem razredu, uz školski, redovito pohađaju i župni vjeronauk te usvoje određena znanja. Nakon završene priprave, po prvi puta, pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi), a nakon toga, svečano, u nedjeljnom euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv. pričest. Do toga ih trenutka prate njihovi roditelji i zajedno se sa svojom djecom pričešćuju.

Dokumenti koji su potrebni:

Roditelji svakog djeteta, na početku vjeronaučne i školske godine, na roditeljskom sastanku, dobijaju prijavnicu za vjeronauk za prvu pričest. Tu prijavnicu, ispunjenu, roditelji ili djeca predaju u župni ured najkasnije do 15. studenog. Ako žive izvan župe Špansko tada moraju donijeti dozvolu svojega župnika za pohađanje priprave i primanje prve pričesti u župi Špansko. Župljani župe Stenjevec 1 ne trebaju nikakavu dozvolu već se samo moraju javiti svojem župniku. Ako su djeca krštena izvan župe Špansko tada o tome donose potvrdu iz župe u kojoj su kršteni.